Translation

Wij zien onszelf als taal- en cultuurbemiddelaars op het gebied van business en technologie. Onze stelregel is dat een goede vertaling niet als zodanig moet worden herkend. Naast specialistische kennis van de respectievelijke industrieën, maken we ook gebruik van state-of-the-art technologie zoals CAT’s en MT.

Als u ons een tekst ter vertaling voorlegt, hebben we een paar vragen voor u:
– Voor welke doelgroep is de tekst bedoeld?
– Welke Tone-of-Voice wil je hebben?
– Heeft u een terminologielijst of referentiemateriaal?

Uw antwoorden vormen de basis voor onze instructies aan de vertaler(s).
Onze vertalers zijn professionals met wie we al vele jaren succesvol samenwerken. En toch worden alle vertalingen door een competente collega proefgelezen voordat we de vertaling naar u doorsturen. Indien u dat wenst, kunnen wij u ook een terminologielijst op maat van uw bedrijf opzetten en onderhouden.